0274. 3 821 315 - Hỗ trợ Kỹ thuật và Nội dung
 Email: thitructuyen@bdu.edu.vn
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG: 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (24/09/1997 – 24/09/2017) ĐÃ KẾT THÚC - ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC BAN TỔ CHỨC CÔNG BỐ TRƯỚC NGÀY 20/9/2017 TRÊN WEBSITE HỘI THI"
Hướng dẫn

 

Bước 1: Truy cập phần mềm thi trực tuyến “Tìm hiểu Đại học Bình Dương: 20 năm thành lập và phát triển (24/09/1997 – 24/09/2017)” tại địa chỉ  http://thitructuyen.bdu.edu.vn

 

 

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản để đăng nhập, chọn Đăng ký trong mục ĐĂNG NHẬP để đăng ký mới tài khoản.

 

 

 

 

Bước 3: Điền các thông tin vào trang ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (Những ô đánh dấu * là bắt buộc phải điền đầy đủ), sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Hoàn thành để tiếp tục đăng ký.

 

 

Hướng dẫn điền thông tin đăng ký: Những ô có đánh dấu màu đỏ là những ô bắt buộc nhập, thí sinh cần đọc kỹ thể lệ hội thi để nắm rõ quy định đăng ký tài khoản.

 

- Họ và tên: Điền đầy đủ họ, tên, và tên đệm (tên lót nếu có) đăng ký họ và tên bằng tiếng Việt có dấu.

- Ngày tháng năm sinh: Điền ngày, tháng, năm sinh của bản thân.

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Nhập chính xác số CMND hoặc Hộ chiếu, đây là thông tin sẽ được đối chiếu xác nhận nếu thí sinh đại giải.

- Số điện thoại liên hệ: Nhập số điện thoại liên hệ khi cần.

- Email liên hệ: Nhập địa chỉ email liên hệ.

- Đối tượng tham gia: Chọn một trong ba đối tượng theo thể lệ hội thi quy định.

- Phòng, ban, khoa, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú: Nhập vào tên Phòng, ban, khoa, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú.

- Tên đăng nhập: Nhập không dấu, không khoảng trắng (tên đăng nhập sử dụng để đăng nhập vào trang thi trực tuyến). Hệ thống đề xuất tên đăng nhập, thí sinh có thể chỉnh sửa lại tên đăng nhập này nếu muốn. 

 

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đã khai báo ở Bước 3, nếu thông tin khai báo chưa phù hợp, chọn Chỉnh sửa để thay đổi lại thông tin. 

 

 

Nếu thông tin đã khai báo đã phù hợp nhập Mật khẩu  Xác nhận lại mật khẩu và chọn Đồng ý để hoàn tất đăng ký tài khoản. Nếu đăng ký thành công tài khoản, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo Bạn đã đăng ký tài khoản thành công.

 

 

 

Bước 5: Nếu đã đăng ký tài khoản, nhập Tên đăng nhập  Mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập để vào trang thi.

 

 

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin đăng ký, Chọn “Vào thi”, tại bước này thí sinh có thể chọn “Đổi mật khẩu” để thay đổi lại mật khẩu tài khoản của mình.

 

 

Bước 7: Lần lượt kiểm tra thông tin tài khoản và các thông báo quan trọng, sau đó chọn Bắt đầu làm bài để làm bài thi.

 

 

Bước 8: Sau khi chọn Bắt đầu thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi của Ban tổ chức. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đáp án trả lời đúng, và chọn Câu kế tiếp để chuyển qua câu kế tiếp.

 

 

Sau khi làm hết câu 20, thí sinh chọn Nộp bài và xem kết quả để nộp bài và xem kết quả tổng kết bài làm. Sau khi xem kết quả làm bài, thí sinh chọn Đóng cửa sổ và kết thúc để hoàn tất bài thi.


BAN TỔ CHỨC HỘI THI