0274. 3 821 315 - Hỗ trợ Kỹ thuật và Nội dung
 Email: thitructuyen@bdu.edu.vn
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG: 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (24/09/1997 – 24/09/2017) ĐÃ KẾT THÚC - ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC BAN TỔ CHỨC CÔNG BỐ TRƯỚC NGÀY 20/9/2017 TRÊN WEBSITE HỘI THI"
STT ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
1 Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương 71
2 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương 209
3 Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương 84