0274. 3 821 315 - Hỗ trợ Kỹ thuật và Nội dung
 Email: thitructuyen@bdu.edu.vn
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG: 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (24/09/1997 – 24/09/2017) ĐÃ KẾT THÚC - ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC BAN TỔ CHỨC CÔNG BỐ TRƯỚC NGÀY 20/9/2017 TRÊN WEBSITE HỘI THI"
STT HỌ TÊN THÍ SINH ĐƠN VỊ ĐỐI TƯỢNG
1 Trịnh Huỳnh An Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
2 an thị ánh khoa ngôn ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
3 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH Khoa tế toán Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
4 Lê Anh Khoa Khoa Xây Dựng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
5 trần thị bích tiên sinh vien đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
6 Bùi Thị Bích Trân Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
7 bui thi nga Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
8 Bùi Thị Quỳnh Trang Khoa luật Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
9 Bùi Thị Thuỳ Vân Công ty TNHH MTV NS Thành Mai Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
10 Bùi Thị Tường Vy Khoa ngoại ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
11 NGUYỄN CÔNG THÀNH Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
12 Nguyễn Cao Cường Khoa luật học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
13 Châu Thị Hồng Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
14 Chu Đăng Mạnh Viện Đào Tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
15 Cao Thị Cẩm Tú Lớp 19XH01 Khoa Xã Hội Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
16 Cao Thị Hằng Thư viện - Tư iệu Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
17 võ minh dao Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
18 Võ Vũ Đạt Phòng CTSV&ĐT Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
19 Đinh Chí Hiếu Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
20 Đỗ Đức Dũng Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
21 Dương Đức Lợi Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
22 Đào Đắc Min Mỹ Phú-Hòa Mỹ Tây-Tây Hòa-Phú Yên Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
23 Đỗ Đoan Trang Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
24 fsfsdfd wewe Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
25 Đào Hữu Trâm Phòng Y tế huyện Đầm Dơi Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
26 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
27 Đinh Xuân Dũng Phòng TC-KT-TV Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
28 ĐINH NGỌC HÀ TRÂM Phòng tuyển sinh Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
29 Đoàn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
30 Dương Thanh Linh Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
31 Đào Thị Ngọc Trâm Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
32 Đỗ Thị Thơm Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
33 Đào Thị Thùy Linh Trung Tâm Anh Ngữ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
34 Đào thị vui Khoa ngôn ngữ Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
35 Lê Thị Dung Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
36 Đoàn Văn Giàu Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
37 ĐỖ VĂN LY Khoa Sau Đại học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
38 Đinh Võ Thùy Trang Phòng Đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
39 Đoàn Phạm Thanh Thanh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
40 Nguyễn Thanh Giang Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
41 Giản Thị Thu Hiền TVBD Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
42 nguyễn thúy hằng Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
43 Mai Thị Nguyệt Hằng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
44 Lê Hồng Nhi Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
45 Nguyễn Ngọc Hậu 19TH01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
46 Hoàng Huy Hào Đại học Thủ Dầu Một Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
47 Hà Hoàng Hiếu Trung tâm Anh ngữ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
48 Huỳnh Lê Anh Tuấn Khoa tin học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
49 Hồ Ngọc Hiếu Công ty KDATE Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
50 Huỳnh ngọc trí Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
51 Hoàng Anh Dũng Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
52 Bùi Thị Hoàng Yến 18Qt01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
53 Dương Thị Hồng Hào Đại Học Bình DƯơng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
54 Hoàng Thị Hồng Lệ 18AVO4 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
55 Huỳnh Sơn Hải Công ty TNHH MTV Đức Hà Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
56 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt PĐT Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
57 hoàng trịnh dần 19av01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
58 Huỳnh thành được Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
59 Hoàng Thị Loan Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
60 huỳnh thị phương trinh khoa ngoại ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
61 Huỳnh Tuấn Thành trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
62 huỳnh tuấn thanh phòng đào tạo khảo thí Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
63 nguyễn thị hương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
64 Bùi Nguyệt Châu Hương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
65 Lê Sỹ Hưu Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
66 Nguyễn Hữu Dư 19AV01 Khoa Ngôn Ngữ Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
67 Huỳnh Quang Huy Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
68 Nguyễn Thị Thúy Huyền ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
69 Phạm Võ Huyền Trân Khoa Luật Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
70 Huỳnh Thị Biểm Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
71 Huỳnh Nhật Quang đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
72 Hoàng Văn Hữu ... Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
73 Hoàng Xuân Ái Đại học Thủ Dầu Một Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
74 Hoàng Xuân Duy Khoa Kiến Trúc Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
75 Huỳnh Xuân Nhi Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
76 Hoàng xuân quang Luật kinh tế Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
77 hoàng xuân rrter Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
78 Hoàng Xuân Văn Trường TH và THCS Tam Lập phú Giáo Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
79 Nguyễn Bá Tuấn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
80 Nguyễn Thị Khắc Phụng Trung tâm Ngoại Ngữ-Tin học Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
81 Phan Tùng Khang Trường Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
82 Võ Văn Kiện Trường Đại học Bình Dương - phân hiệu Cà Mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
83 Nguyễn Thị Kiều Nga Học sinh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
84 Nguyễn Thị Kim Loan 17lk01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
85 Đinh Trần Kim Ngân Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
86 Võ Thị Kim Ngân 18LK01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
87 trần thị kim thoại sinh vien dh Binh Duong Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
88 Nguyễn Danh Lam Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
89 Lại Đức Khâm TTKT Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
90 Lê thị hường Khoa kế toán Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
91 Lê Hữu Nhân Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
92 Lê Thị Quỳnh Khoa QTKD Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
93 Lê Thị Nở Khoa Luật học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
94 Lê Thị Tú Vân Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
95 Lê Thị Vân Anh khoa Luật Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
96 Levanga 18lk05 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
97 Lê Hà Dương Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
98 Lê Hồng Quân Công ty TNHH Việt Lê Nguyễn Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
99 lê hoàng trân phong ctsv & cđt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
100 Lê Kim Thảo VPHT - P.TCHC Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
101 Lê Minh Hoàng Chi đoàn 02.18LK01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
102 Lê Ngọc Nữ Phân hiệu trường đại học Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
103 Lê Ngọc Trân Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
104 trần đình minh lộc Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
105 Lâm Thị Cẩm Loan Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
106 Lý Tòng Hải Phân hiệu trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
107 LÊ TRUNG HIẾU Trường đại học lao động - xã hội cơ sở 2- tp HCM Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
108 Lương Thị Hồng Lê Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
109 Lê Thanh Hoàng sinh viên Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
110 Lê Thị Hồng Thơm Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
111 Lê Thị Lan Công ty TNHH Kite Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
112 Lê Thị Mai Ly 04SH03 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
113 Lâm Trường Sơn Khoa Tài Chính Ngân Hàng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
114 Lê Thị Thu Phương Khoa Luật học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
115 Lê Thị Vy 18SH01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
116 Lê Út Em Phòng TC-KT-TV Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương Tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
117 Lưu Thị Thùy Dung Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
118 Lê Văn Đức Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
119 Lê Văn Thơ khoa Công Nghệ Thông Tin Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
120 Mai Ngọc Anh Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
121 trịnh hoàng nam Thuận An Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
122 Mai Văn Khoa Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
123 Nguyễn Thị Mỹ Liên Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
124 Ngô Anh Tuấn Khoa Luật học Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
125 Nguyễn Chí Thanh Phân hiệu Trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
126 Nguyễn đình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
127 Nguyễn Đình Huy Khoa quản trị kinh doanh 17QT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
128 Nguyễn Đỗ Trọng Nghĩa Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
129 Nguyễn Dương Tuấn Khoa Tin Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
130 Nguyễn Dương Xuân Huỳnh 19QT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
131 Nguyễn Duy Xuân Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
132 Nguyễn Thị Kim Ngân 17AV01-GD Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
133 Le Kim Ngan Do Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
134 lý thị trúc nga Lớp 18lk03_ Khoa Luật Học_ Trường Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
135 Đặng Trương Hoài Nghiệp Khoa luật ĐH Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
136 Cao Thị Ngọc Trâm 20lk01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
137 Quách Kim Trang Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
138 Ngô Mai Lý Phân Hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
139 Nguyễn Hữu Dư Khoa CNTT Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
140 nguyễn nhân Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
141 Nguyễn Thị Thu Thanh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
142 Nguyễn Thành Hiệp Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
143 Nguyễn Thành Lộc 18TH01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
144 nguyễn hải đăng cà mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
145 Vũ Quốc Đảng Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
146 Nguyễn Hữu Minh Cty TNHH Tấn Khải Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
147 Nguyễn Hữu Nguyện 18qt01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
148 Ngô Hoàng Oanh Khoa Ngoại ngữ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
149 nguyễn thị minh hằng đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
150 Nguyễn Hữu Tuấn Viện Đào Tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
151 Nguyễn Hữu Anh Nhu 19lk01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
152 Huỳnh Thị Như Quỳnh 19kt01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
153 Nguyễn Kim Cương Khoa Tài chính ngân hàng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
154 Nguyễn Khắc Huy Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
155 Nguyễn Khánh Khoa Phòng Đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
156 NGUYỄN MINH CHÍ CTY TNHH MTV MASAN BREWERY HG Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
157 Nguyễn Minh Hải Thư viện - Tư liệu Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
158 Nguyễn Minh Huyền Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
159 Nguyễn Minh Thành ĐH Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
160 Nguyễn Mai Thư Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
161 Nguyễn Minh Trung Lớp 17dc01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
162 Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương Khoa Luật Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
163 Nguyễn Ngọc Loan Trường Trà My 3 Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
164 Nông Nguyễn Minh Thúy Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
165 Nguyễn Nữ Mộng Trâm Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
166 Nguyễn Ngọc Phú Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
167 Nguyễn Ngọc Uyên Vy Khoa Luật học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
168 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
169 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
170 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
171 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
172 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
173 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
174 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
175 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
176 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
177 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
178 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
179 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
180 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
181 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
182 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
183 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
184 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
185 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
186 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
187 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
188 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
189 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
190 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
191 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
192 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
193 Nguyễn Thái Anh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
194 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
195 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
196 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
197 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
198 Nguyễn Thái Anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
199 nguyễn phong Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
200 Nguyễn Phúc Thịnh P. QTTB Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
201 Nguyễn Thị Anh Đào 55 hoàng hoa thám p.hiẹp thành thủ dầu một bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
202 Nguyễn Thị Bích Liễu Phòng Đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
203 Nguyễn Thị Bích Trâm Đội Thanh niên xung phong tỉnh bình dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
204 Nguyễn Thuý Diễm Khoa Quản trị kinh doanh - khóa 19- lớp 19QT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
205 Nguyễn Thùy Đoan Trang Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
206 Nguyễn Thị Hiền Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
207 Nguyễn Thị Hồng Dung Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
208 Nguyễn Thị Hoài Phương Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Phước Thái Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
209 Nguyễn Thị Huê Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
210 Nguyễn Thi Hoàng Yến TT khảo thí Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
211 Nguyễn Thị Khánh Hoà 17kt Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
212 Nguyễn Tuấn Kiệt Khoa Luật Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
213 Nguyễn Thị Khánh Linh 17lk01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
214 Nguyễn Thanh Lan Phòng TC-KT-TV Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
215 Nguyễn Thành Long 16KT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
216 Nguyễn Thị Mai 20QT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
217 Nguyễn Thị Minh Phương PĐT Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
218 Nguyễn Thị Mỹ Thiện Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
219 Nguyễn Thị Ngọc Ánh thcs EaYông Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
220 Nguyễn Thị Ngọc Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
221 Ngô Trần Như Khoa Khoa Ngoại Ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
222 Nguyễn Thị Sơn Huyền Phòng tuyển sinh Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
223 Nguyễn Thị Sơn Huyền Phòng tuyển sinh Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
224 Nguyễn Thị Thu Cúc khoa Ngoại Ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
225 Nguyễn Thị Tiền 18SH01- Công nghệ sinh học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
226 Nguyễn Trung Tín Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
227 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Khoa Văn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
228 Nguyễn Thị Trâm Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
229 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
230 Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa Luật- ĐH Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
231 Nguyễn Thị Thu Thủy Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
232 nguyễn thị thủy tiên Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
233 Nguyễn thị thuỳ trang Trường đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
234 Nguyễn thị thuỳ trang Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
235 Nguyễn Thị Vân Anh Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
236 Nguyễn Thị Yến Nhi Khoa Ngữ Văn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
237 nguyễn văn an đại học bình dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
238 nguyen van dat Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
239 Nguyễn Văn Giang Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
240 Ngô Văn Hải Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
241 Nguyễn Văn Huân Khoa quản trị kinh doanh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
242 Nguyễn Văn Ngoan Phòng TC-KT-TV Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
243 Nguyễn Văn Tài Trường Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
244 nguyễn xuân anh khoa kết toán Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
245 Nguyễn Xuân Thong Khoa luật Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
246 Phan Xuân Hảo Phân hiệu tại Cà Mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
247 Phan Công Nguyên Khoa ngoại ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
248 Phạm Chí Quang Sinh viên Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
249 Trần Anh Thư Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
250 lê hưu phươc Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
251 Phạm Khắc Trân Phòng ĐT - KT Phân hiệu Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
252 Phạm Lê Nguyên Châu Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
253 Phạm Minh Hùng Ban Thanh tra Giáo dục - Giám thị Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
254 Phạm Ngọc Long Doanh nghiệp TN Phát Lộc Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
255 Phạm Nguyễn Uyên Thy Phòng đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
256 Phạm Phú Quý Phòng tài vụ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
257 Phan Thị Diệu Trường TH DĨ An C Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
258 Phan Thành Đạt Trường ĐH Thủ Dầu Một Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
259 Phan Thị Hộp Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
260 Phạm Thị Hương Trường Tiểu Học Thuận Giao Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
261 Phạm Thụy Hoàng Yến Phòng Tuyển Sinh Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
262 Phạm Thị Kim Vân Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
263 Phan Thị Thuý Diễm Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
264 Phan Thị Thanh Hương Trường THCS Bùi Thị Xuân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
265 Phạm Thị Thanh Hương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
266 Phan Thị Thanh Kiều Trường TH Dĩ An C Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
267 Phạm Thị Thanh Trúc 18VN01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
268 phan thi xuan danh 16GD01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
269 Phạm Văn Giới Phòng GDDT Phú Giáo Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
270 Phạm Văn Lợi 11TC03 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
271 Phan Văn Nhật Quảng Ngãi Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
272 Phạm Văn Thọ Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
273 Phạm Văn Tuấn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
274 phan xuân huy QTKD Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
275 Quách Trường Xuân Phân hiệu trường Đại học Bình Dương - Cà Mau Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
276 lê minh quang đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
277 Lê Quốc Anh Khoa Điện Tử - Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
278 Lương thái quỳnh Trường đại học bình dương phân hiệu cà mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
279 Lê Thị An Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
280 Lê Văn Lào đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
281 Trần Anh Thi Công ty TNHH East West Seed - Hai Mui Ten Do Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
282 thi bich van tran Công Ty TNHH East West Seed ( Hai Mũi Tên Đỏ ) Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
283 trần công thành cty TNHH Tam Thân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
284 Thân Đức Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
285 Trần Đăng Ý Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
286 Phạm Thái Hòa Phân hiệu Cà Mau Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
287 Trần Hoàng Anh Người dân Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
288 trương thanh bình khoa luật học trường đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
289 Nguyễn Mộng Thanh Hiền Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
290 Trương Thị Thanh Mai Khoa Xã hội học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
291 Lê Thị Thanh Nhi 18AV01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
292 Lữ Thanh Phương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
293 Trương Hoài Thanh Trúc Khoa Ngoại Ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
294 Võ Thị Thảo Ly Ngôn Ngữ anh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
295 Trần Hữu Duật Phòng Thông Tin - Truyển Truyền Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
296 Trần Hương Giang Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
297 Trần Hồng Hải Trung tâm Anh ngữ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
298 Ôn Thiện Tài Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tân uyên Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
299 TRẦN NGỌC THÌN TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
300 Nguyễn thị hồng uyên Đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
301 Tô Huy Nam Công ty TNHH MTV Hùng Hưng Phát Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
302 Trần Hữu Phước Thắng Đào tạo - Khảo thí Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
303 Thái hồng thiên bảo Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
304 Huỳnh Thị Huyền Thư Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
305 Trần Thị Thu Hương Tài Chính Ngân Hàng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
306 Nguyễn Thị Anh Thư Khoa luật Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
307 Ngô Thanh Thúy đại học bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
308 Lê Thị Thúy An Khoa Luật học Trường Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
309 trần kim nhi khoa quản trị kinh doanh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
310 Trần Nguyên Hoài Thy Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
311 Trần Nguyễn Minh Thu Ngân Khoa Ngữ văn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
312 Trần Phương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
313 Lê Nguyễn Ngọc Trâm Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
314 Trần Thị Thu Thủy Khoa Kế toán - Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
315 Nguyễn Thành Trung Khoa Tin Học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
316 Nguyễn Trung trực Đại học Bình dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
317 Trần Thị Ái Nữ Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
318 Tran thi bich nhi Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
319 Trịnh Thế Hậu Trường THCS An Linh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
320 Thái Thanh Hùng Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
321 Trần Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Bình Dương Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
322 Trần Thị Mỹ Nương Phòng tuyển sinh Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
323 Trần Thị Ngọc Ánh Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
324 Trần Thị Ngọc Quyền 18LK01 -03 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
325 Trần Thị Phương Nhung Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
326 Trần Thanh Sơn Ubnd Hội Nghĩa Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
327 Trần thị thúy bông Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
328 trần thị trúc phương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
329 Trần Thị Thu Thảo Đại Học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
330 thái thị tường vy Khoa Luật học Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
331 Thân Thị Việt Quyên Trường Đại học Bình Dương Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
332 Huỳnh thị cẩm tú Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
333 Lê Tùng Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
334 Phạm Văn Tùng khoa Xây dựng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
335 Trần Ngọc Thanh Tuyền ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
336 Trương Văn Khá Khoa Ngoại ngữ Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
337 Tran Vu Phuong TTAN - BOLT Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
338 Trần Văn Vũ Ban Thanh tra Giáo dục - Giám thị Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
339 Lê Minh Thuận đại học bình duơng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
340 võ thúy vân công ty TNHH siêu thị điện máy nội thất Trung Thảo Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
341 Vũ Duy Hải Đại Học Thủ Dầu Một Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
342 điểu vượt xã hội học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
343 VÕ DANH THÌN Phòng Đào Tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
344 Võ Huỳnh Mỹ Linh Viện Bolt Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
345 võ phúc vinh Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
346 Huỳnh Khương Vinh 18KT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
347 võ lâm đồng tài chính ngân hàng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
348 Võ Minh Vẹn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
349 Võ Đăng Nguyễn Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
350 Võ Thị Loan Khóa 18LK01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
351 Vũ Thị Thương 19AV02 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
352 Võ Thành Tín 18DT01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
353 Võ Thị Thu Trinh Công Ty Cổ Phần L&A Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
354 Võ Thanh Thiên Trụ Phòng Đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
355 Vũ Văn Ba Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
356 Võ Văn Việt Phòng Đào tạo Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương
357 nguyễn đức vy Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
358 Phan Thế Hưng Hòa khoa du lịch- nhà hàng-khách sạn Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
359 Nguyễn Thị Huế 187, Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
360 Phan Tấn Sang 19TH01 Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
361 Phan Thanh Xuyên Khoa Xã hội học Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
362 trần thị yến cty mật ong rừng Forny Người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương
363 Trần thị yến Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương
364 Nguyễn Anh Hào Sinh Viên Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương