Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ BÌNH DƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
BẢNG ĐIỂM
STTHỌ TÊNTRƯỜNGNGÀY THIĐIỂMDỰ ĐOÁN
1 ĐOÀN HOÀNG ANH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:32:18 19 26
2 TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:33:12 19 26
3 LÊ TUYẾT DIỄM Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:56:11 19 26
4 BÙI DUY ĐỊNH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:22:49 19 26
5 ĐỖ KHẮC PHƯƠNG Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:58:16 19 28
6 ĐOÀN THỊ QUỲNH NGA Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:54:57 19 26
7 HỒ THÁI HÀ Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:35:02 19 26
8 HỒ THANH THÙY Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:59:00 19 26
9 HUỲNH QUỐC HUY Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:52:07 19 26
10 KIM TÊ TÊ ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 19:13:09 19 23
11 LÊ HOÀNG HUY Trường Đại Học Bình Dương-Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 05/02/2021 16:03:05 19 20
12 LƯU NGỌC BÍCH Đại học Bình Dương-Phân Hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 05/02/2021 21:30:20 19 24
13 NGUYỄN CẨM TÚ 21QTKD ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU CÀ MAU - Tỉnh Cà Mau 05/02/2021 17:15:28 19 20
14 NGUYỄN NGỌC TRÂN Đại học Bình Dương-Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 05/02/2021 21:52:59 19 25
15 NGUYỄN HƯỚNG ĐỨC Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:48:38 19 26
16 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG DUY THPT Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 05/02/2021 13:19:04 19 19
17 NGUYỄN LÊ THẢO DUY Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 20:16:16 19 19
18 NGUYỄN THANH TÂM Đại Học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:25:27 19 22
19 THIÊN BÌNH HOÀNG OANH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:39:28 19 25
20 ĐẶNG THÁI SƠN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:36:43 19 26
21 LÀU LÌN QUẮN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:37:51 19 26
22 PHÙ TRƯỜNG THUẬN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 22:42:54 19 25
23 PHAN THANH TRIỀU Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:38:45 19 26
24 HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:42:51 19 26
25 TRẦN THANH THANH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 21:21:16 19 24
26 NGUYỄN ĐÌNH Ý Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 23:46:22 19 26
27 NGÔ THỊ TUYẾT TRINH Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 06/02/2021 00:00:25 18 26
28 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Đại Học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 06/02/2021 00:00:46 17 22
29 TRANTHUHA Đại học bình dương - Tỉnh Bình Dương 04/02/2021 14:37:46 17 35
30 ĐÀM NGỌC LINH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 28/01/2021 13:13:14 17 9
31 ĐOÀN HÀ LINH Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 13:04:45 16 3
32 LÊ THỊ THẢO NHI Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 21:14:28 15 234
33 LÊ YẾN NHI Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 19:59:39 15 50
34 NGUYENNGOCHAN ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 18:43:14 15 100
35 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 23/01/2021 17:19:11 15 53
36 PHẠM NGUYỄN HUỲNH THƯ Trường ĐH Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 21/01/2021 12:43:41 15 119
37 PHÙNG NGỌC TRUNG KIÊN Trường Đại Học Bình Dương - Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 20:03:13 14 50
38 TRẦN KHÁNH PHONG Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 21/01/2021 15:30:27 14 10
39 LÊ MỸ Á Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 17:16:30 14 333
40 HỨA PHƯƠNG THÙY Đại Học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 19:49:12 14 140
41 LÊ HOÀNG PHI 22TC Phân hiệu trường đại học Bình Dương tại Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 09:19:03 13 20
42 NGUYỄN NGỌC VẠN NGÂN THPT Thủ Khoa Huân - Tỉnh Tiền Giang 29/01/2021 18:00:33 13 30
43 NGUYỄN LIN ĐA Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 21/01/2021 21:05:58 12
44 LÊ NHẬT TRƯỜNG Trường Đại Học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 04/02/2021 08:46:17 12 50
45 LÊ BẢO NGỌC Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 12:43:01 12 95
46 NGUYỄN QUỐC VIỆT Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 13:13:05 12 10
47 TRẦN THẢO Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 24/01/2021 15:00:28 12 10
48 VÕ QUỐC NAM Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 21:32:18 12
49 TRƯƠNG TUYẾT NHI Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 12:16:11 11 100
50 TRẦN XUÂN TRÚC Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 29/01/2021 17:10:06 11 76
51 TRAN THI KIEU Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 11:50:09 11
52 TRẦN KHẢ NHI Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 29/01/2021 18:07:35 11 99
53 PHẠM THÀNH NGHĨA Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 20:27:21 11 300
54 TESTER DH Binh DUong - Tỉnh Bình Dương 21/01/2021 07:20:10 11 123
55 NGUYỄN YẾN NHƯ Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 11:38:08 11 22
56 NGUYỄN THẢO LINH Đại học Bình Dương Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 18:17:56 11 3
57 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Đại Học Bình Dương Phân Hiệu Tại Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 13:28:48 11 19
58 PHAN ANH THI THCS và THPT LONG BÌNH - Tỉnh Tiền Giang 22/01/2021 18:22:53 11 50
59 ĐAOTHUYLINH Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 25/01/2021 15:14:57 11 15
60 HỒ THỊ THANH VIÊN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 16:48:25 11 10
61 TRƯƠNG MỸ NHÂN đại học bình dương phân hiệu cà mau - Tỉnh Bình Dương 22/01/2021 12:45:01 11 400
62 NGUYỄN NGỌC NHI Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 11:00:43 11 100
63 NGUYỄN NGỌC TRÂM ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 11:29:51 10 3
64 LÊ THỊ DUNG Trườbg Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 04/02/2021 06:50:29 10 58
65 LÊ NGỌC HÂN Đại Học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 10:56:34 10 1120
66 BÙI NGỌC TÂN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 10:30:17 10 27
67 ĐỖ NGỌC NGUYỄN VY Hoàng Văn Thụ - Tỉnh Tây Ninh 29/01/2021 11:00:10 10 100
68 ĐẶNG TRUNG THUẬN Nguyễn Trung Trực - Tỉnh Tây Ninh 23/01/2021 05:55:36 10 15
69 ĐỖ ĐỨC DUY Đại Học Bình Dương PH Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 10:13:19 10 12
70 ĐẶNG THỊ BÍCH LINH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 05/02/2021 17:31:25 10 50
71 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG-PHÂN HIỆU CÀ MAU - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 12:06:20 10 19
72 TRẦN ĐƯỜNG TIỂU MY Đại Học Bình Dương Phân Hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 16:55:05 10 1024
73 PHẠM TRẦN CHÍ THÀNH Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 16:39:43 10 1000
74 UNG HÀ DIỄM MY Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 30/01/2021 18:49:44 10 30
75 VÕ HUYỀN TRÂN Đại Học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 24/01/2021 15:27:20 10 3
76 PHAN MỸ NHIÊN Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 21/01/2021 18:06:23 9 24
77 TRƯƠNG NGUYÊN PHÁT Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 07:20:52 9 1010
78 PHẠM THỊ TIẾP THỊ THPT Nguyễn Trung Trực - Tỉnh Tây Ninh 30/01/2021 05:32:20 9 10
79 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 10:37:18 9 32
80 NGUYỄN THỊ CHÚC Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 10:33:05 9 20
81 PHẠM KHÁNH HÀ Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 14:44:05 9 50
82 DƯƠNG THỊ CÚC Đại học bình dương phân hiệu cà mau - Tỉnh Cà Mau 28/01/2021 13:50:09 9 7
83 DIỆP BẢO TRINH Đại Học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 27/02/2021 01:04:56 9 164
84 HỒNG NGỌC TRÂN Đại Học Bình Dương - Phân Hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 21:38:25 9 85
85 ÔNG KIM NGAN Đại học Bình Dương - Tỉnh Cà Mau 26/01/2021 14:02:55 9 25
86 LÝ PHÁT ĐH Bình Dương Phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 21/01/2021 15:12:17 9 200
87 LE THI HUYNH NHU Đại học Bình Dương - Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 18:29:22 9 245
88 LÊ THÚY LEN Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 04/02/2021 18:11:47 9 123
89 NGUYỄN SONG NHƯ THƯƠNG Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 03/02/2021 10:33:40 9 100
90 NGUYỄN NHẬT ANH Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 30/01/2021 22:09:00 8 24
91 NHAN KIM NGÂN BDU-PH Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 16:11:03 8 20
92 NGUYỄN NGỌC HIẾU THPT nguyễn trung trực - Tỉnh Tây Ninh 29/01/2021 16:07:13 8 120
93 NGÔ TRƯỜNG VỦ Đại học bình dương - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 18:47:53 8 9
94 NGUYỄN CHÍ TÀI Đại học bình dương phân hiệu cà mau - Tỉnh Cà Mau 23/01/2021 11:27:53 8 92
95 NGUYỄN HỒNG THƠ ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU CÀ MAU - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 13:01:19 8 8
96 Nguyễn Thảo Duy Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương - Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 17:03:29 8 15
97 NGUYỄN THỊ HOA LIỄU Đại học Bình Dương - Tỉnh Bình Dương 09/03/2021 11:22:11 8 100
98 LÊ THỊ NHẸ Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 04/02/2021 16:11:04 8 20
99 LÊ TUẤN LINH Phân hiệu trường Đại học Bình Dương Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 03/02/2021 14:25:15 8 123
100 LÊ LỆ HẰNG Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 29/01/2021 07:57:54 8 124